0907 267 098
info@aqua-service.sk

Úprava vody

Poskytujeme komplexné služby v oblasti úpravy a dodávky vody do domácností v rodinných domoch, bytových jednotkách alebo do technologických zariadení.
Či sa problémy týkajú vody z vlastného zdroja alebo verejného vodovodu, zanalyzujeme Vaše požiadavky a potreby, navrhneme a prípadne zrealizujeme riešenie, ktoré problém odstráni.


Najčastejšie vyskytujúce sa problémy:

  • vysoká celková tvrdosť vody
  • vysoký obsah železa, mangánu, dusičňanov, dusitanov, amoniaku
  • nevhodné pH
  • zápach, zákal, pachuť vody
  • prítomnosť baktérií